ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ZÁKONNÉ ZPRACOVÁNÍ

Při zpracování osobních údajů zákazníka se jakožto správce zavazujeme řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatelem osobních údajů je společnost Promedal servis s.r.o., sídlo Oldřichovice 951, 739 61  Třinec, IČ: 05656184.

Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje budou dále zpracovány společností:

 • Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5 – Smíchov, 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6493
 • Google Czech Republic, s.r.o., IČO: 27604977, se sídlem Stroupežnického 3191/17, Praha 5, 15000, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 118342 (Jedná se o společnosti, které nám pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů)

 

ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE A JEJICH ÚČEL

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, dodací/fakturační adresa (ulice a číslo orientační, město, PSČ), telefon, heslo za účelem registrace do databáze zákazníků správce.

Vyplněním registrace zákazník souhlasí se zařazením a zpracováním všech vyplněných osobních údajů uvedených v přihlášce, jakož i dalších údajů poskytnutých při vzájemném obchodním styku.

Osobní údaje zákazníka jako je jméno a příjmení, adresa (dodací i fakturační), kontakt e-mailový i telefonický jsou potřebné pro realizaci obchodní transakce, dodání zboží a k marketingovým akcím zaměřeným na zlepšení nabídky pro konkrétní uživatele. Telefonní číslo může být použito i v rámci krizové komunikace jako je informování o stáhnutí špatné šarže výrobku z oběhu apod.

Souhlas se zpracováním lze vždy upravit zasláním žádosti na e-mail: office@promedal.cz.

KVALITA ÚDAJŮ

Zákazník je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně svých osobních údajů. Změny v osobních údajích lze sdělit správci na adresu správce office@promedal.cz.

Zákazník má vůči správci zejména právo na:

 1. přístup k osobním údajům, které se ho týkají vč. poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Správce má právo za poskytnutí druhé a další kopie zpracovávaných  osobních údajů požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující administrativní náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 2. opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají,
 3. výmaz osobních údajů, které se ho týkají (právo být zapomenut),
 4. omezení zpracování údajů, které se ho týkají,
 5. vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají,
 6. přenositelnost údajů, které se ho týkají, k jinému správci,
 7. odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, aniž by takovým odvoláním byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
 8. podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů),
 9. oznámení porušení zabezpečení osobních údajů, jsou-li pro toto oznámení splněny zákonné podmínky, zejména hrozí-li vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů.

 Při uplatňování svých práv je zákazník povinen kontaktovat správce oznámením na adresu správce office@promedal.cz.

TRANSPARENTNOST A PRÁVO NA INFORMACE

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí druhé a další kopie zpracovávaných osobních údajů podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Společnost Promedal servis s.r.o. jako zpracovatel je také povinen informovat o úniku osobních informací, jestliže jim hrozí vážné riziko.

ODPOVĚDNOST

V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je za zpracování osobních údajů zodpovědná společnost Promedal servis s.r.o. jako správce.

DOBA, PO KTEROU BUDOU ÚDAJE UCHOVÁNY

Osobní údaje budou uchovány po dobu pěti let od vědomého souhlasu s jejich zpracováním.

SOUBORY COOKIES

Pro získávání dat o používání webové stránky, případně pro získávání informací o demografických údajích uživatelů, používáme soubory cookies. Cookies je drobná textová informace, která může být uložena ve vašem prohlížeči. Cookies využívá mimo jiné i nástroj Google Analytics. Cookies využíváme také pro textovou a grafickou inzerci v síti dodavatelů třetích stran. Uživatelé se mohou odhlásit od příjmu souboru cookies dodavatelů třetích stran na odhlašovací stránce organizace Network Advertising Initiative (NAI) zde: http://optout.networkadvertising.org/.

ONLINE MARKETING

Pro online inzerci využíváme kromě jiného také reklamní sdělení zacílená na základě předchozích návštěv uživatelů, dle minulého chování či některých demografických údajů (dále jen “remarketing”). Poskytovatelem remarketingu jsou tyto společnosti: Google Ireland, Ltd.; Seznam.cz, a.s. Naše textové a grafické reklamy se zobrazují v síti partnerských webů společnosti Google Ireland, Ltd. a v obsahové síti společnosti Seznam.cz, a.s. Pro službu remarketing je využita cookie třetí strany. Uživatelé se mohou odhlásit od používání souborů cookie společností Google na stránce Nastavení reklam společnosti Google: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=cs. Odhlásit se z reklam společnosti Seznam.cz můžete na této stránce: http://www.imedia.cz/